مطالب علمی

آنچه در مورد سانترومر باید بدانید

سانترومرها اولین بار توسط Flemming Walther( 1882 )توصیف شدند. اگرچه بعد از بیش از 130 سال ما جزئیات بسیاری از جنبه های زیست شناسی سانترومر ر ا درک نکرده ایم، یک واقعیت پذیرفته شده جهانی این است که سانترومرها نقش ضروری در تفکیک کرومزوم ها دارند. اگرچه عملکرد ضروری آن ها طی میتوز و میوز وارد عمل می شود، سانترومرها طی اینترفاز بی کنش )بی اثر( نیستند. اهمیت آن ها در تنظیم و سازمان دهی سه بعدی ژنوم تازه دارد شناخته می شود. در یوکاریوت های مختلف، سانترومرها دمین های خاصی را در هسته های اینترفاز اشغال می کنند . این سازمان یابی غیرتصادفی سانترومرها به نوبه خود بر فرآیندهای مبتنی بر کروماتین مانند همانندسازی و رونویسی اثر می گذارد. با وجود عملکرد ضروری آن ها در تفکیک کرومزومی، ساختار سانترومر در ارگانیزم های مختلف، تنوع قابل توجهی دارد. گستره طول سانترومرها از bp 120 تا چندین مگاباز DNA است. موقعیت سانترومرها را با حضور واریانت هیستون CenH3( در انسان A-CENP نیز نامیده می شود( که تقریبا همیشه کروماتین سانترومری را علامت گذاری می کند، می توان نمایان کرد.

برچسب ها
مشاهده بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن