مطالب آموزشی مرتبط با کتب درسی
موضوعات داغ

از این پس با جمع بندی مطالب مهم و کنکوری کتاب درسی همراه ما باشید

زیست کنکور

جمع بندی مبحث رونویسی (فصل دوم زیست شناسی پایه دوازدهم)

– رونویسی در یوکاریوت ها (هو هسته ای ها) در هسته ولی در پروکاریوت ها (پیش هسته ای ها) در سیتوپلاسم انجام می شود.
– در هر رونویسی یوکاریوت ها، یک نوع RNA پلیمراز (رنا بسپاراز) فعالیت دارد. ولی در کل سه نوع RNA پلیمراز 1،2،3 وجود دارد.
– در پیش هسته ای ها یک نوع رنا بسپاراز وجود دارد.
–  در هر حباب رونویسی حداکثر هشت نوع نوکلئوتید و حداقل دو نوع نوکلئوتید استفاده می شود.
– در حباب رونویسی حداکثر 5 نوع باز آلی و حداقل2 نوع باز آلی وجود دارد.
– در رونویسی از بخشی از یک رشته دنا استفاده می شود برای ساخت رنا ولی همانند سازی از تمام دو رشته دنا برای ساخت دنای جدید استفاده می شود.
راه انداز: یک توالی چند نوکلئوتیدی است، بخشی از مولکول دنا است، در ساختارش پیونی فسفودی استر و هیدروژنی وجود دارد، دورشته ای است، رونویسی نمی شود، ریبوز و نوکلوتیدU ندارد.
رنا بسپاراز: آنزیم است، پروتئینی است، در سیتوپلاسم ساخته می شود، برای ساختش ژن وجود دارد، ژن آن توسط رنا بسپاراز 2 رونویسی می شود، برای ساختش طی ترجمه سه نوع RNA نقش دارند، توانایی شناسایی راه انداز را دارد. همانند هلیکاز پیوند هیدروژنی را می شکند و پیوند فسفو دی استر بین نوکلوتید های رنا ایجاد می کند، بر خلاف DNA پلیمراز خاصیت نوکلئازی ندارد.
– رونویسی فرایندی پیوسته است ولی طی سه مرحله آغاز ، طویل شدن و پایان انجام می شود.
–  در رونویسی همیشه یک رشته دنا برای ساخت RNA، الگو می شود و به آن رشته الگو می گویند.
– در حباب رونویسی به سمت توالی پایان، پیوند هیدروژنی  بین دو رشته DNA شکسته و بین RNA و DNA تشکیل می شود، ولی در سمت راه انداز پیوند هیدروژنی بین دو رشته DNA ایجاد و بین دو رشته DNA و RNA شکسته می شود.
رشته رمزگذار: بخشی از دنا است، ریبوز ندارد، نوکلوتید U ندارد، رونویسی نمی شود، شبیه رشته RNA است البته نوع قند و نوکلئوتید U وT تفاوت دارند.
– رونویسی ژن RNAی ریبوزومی و RNA ی ناقل منجر به تشکیل پلی پپتید نمی شود.
با تشکر از همکار عزیز سرکار خانم توحیدی
برچسب ها
مشاهده بیشتر

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن