مطالب آموزشی مرتبط با کتب درسی
موضوعات داغ

از این پس با جمع بندی مطالب مهم و کنکوری کتاب درسی همراه ما باشید

زیست کنکور

جمع بندی مبحث رونویسی (فصل دوم زیست شناسی پایه دوازدهم)

– رونویسی در یوکاریوت ها (هو هسته ای ها) در هسته ولی در پروکاریوت ها (پیش هسته ای ها) در سیتوپلاسم انجام می شود.
– در هر رونویسی یوکاریوت ها، یک نوع RNA پلیمراز (رنا بسپاراز) فعالیت دارد. ولی در کل سه نوع RNA پلیمراز 1،2،3 وجود دارد.
– در پیش هسته ای ها یک نوع رنا بسپاراز وجود دارد.
–  در هر حباب رونویسی حداکثر هشت نوع نوکلئوتید و حداقل دو نوع نوکلئوتید استفاده می شود.
– در حباب رونویسی حداکثر 5 نوع باز آلی و حداقل2 نوع باز آلی وجود دارد.
– در رونویسی از بخشی از یک رشته دنا استفاده می شود برای ساخت رنا ولی همانند سازی از تمام دو رشته دنا برای ساخت دنای جدید استفاده می شود.
راه انداز: یک توالی چند نوکلئوتیدی است، بخشی از مولکول دنا است، در ساختارش پیونی فسفودی استر و هیدروژنی وجود دارد، دورشته ای است، رونویسی نمی شود، ریبوز و نوکلوتیدU ندارد.
رنا بسپاراز: آنزیم است، پروتئینی است، در سیتوپلاسم ساخته می شود، برای ساختش ژن وجود دارد، ژن آن توسط رنا بسپاراز 2 رونویسی می شود، برای ساختش طی ترجمه سه نوع RNA نقش دارند، توانایی شناسایی راه انداز را دارد. همانند هلیکاز پیوند هیدروژنی را می شکند و پیوند فسفو دی استر بین نوکلوتید های رنا ایجاد می کند، بر خلاف DNA پلیمراز خاصیت نوکلئازی ندارد.
– رونویسی فرایندی پیوسته است ولی طی سه مرحله آغاز ، طویل شدن و پایان انجام می شود.
–  در رونویسی همیشه یک رشته دنا برای ساخت RNA، الگو می شود و به آن رشته الگو می گویند.
– در حباب رونویسی به سمت توالی پایان، پیوند هیدروژنی  بین دو رشته DNA شکسته و بین RNA و DNA تشکیل می شود، ولی در سمت راه انداز پیوند هیدروژنی بین دو رشته DNA ایجاد و بین دو رشته DNA و RNA شکسته می شود.
رشته رمزگذار: بخشی از دنا است، ریبوز ندارد، نوکلوتید U ندارد، رونویسی نمی شود، شبیه رشته RNA است البته نوع قند و نوکلئوتید U وT تفاوت دارند.
– رونویسی ژن RNAی ریبوزومی و RNA ی ناقل منجر به تشکیل پلی پپتید نمی شود.
با تشکر از همکار عزیز سرکار خانم توحیدی
برچسب ها
مشاهده بیشتر

1 دیدگاه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
بستن