استاد اسفندیاری

 

بررسی سوالات زیست شناسی داخل، کنکور ۱۳۹۸ بر اساس دفترچه  A (استاد مالک اسفندیاری مدرس مدارس برتر تهران)

در مجموع (جدای از چند سوال) سطح کیفی سوالات مناسب بود.

دانش اموزانی که کتاب درسی را خوب مطالعه کرده بودند قطعا در این ازمون موفق بودند.

از ۵۰ سوال ، ۲ سوال ساده ،۲۹ سوال متوسط و ۱۹ سوال دشوار بود.

سوالات ۱۶۴، ۱۸۵، ۱۷۰ ، مشکل در طراحی داشت و پاسخگویی به  این سوالات با توجه به اطلاعات کتاب درسی سخت بود.

قرار بود از فصل ۵ و ۶ کتاب یازدهم مسائل عددی مطرح نشود که یه جورایی در سوال ۱۷۳ این مورد رعایت نشده بود.

سوالات وراثت با اینکه محاسبه ای نبود ولی بسیار هوشمندانه طراحی شده بود.

حدود ۱۱ سوال از شکل های کتاب بود که شامل یک شکل دوازدهم، چهارشکل یازدهم و ۵ شکل دهم .

توزیع سوالات تقریبا مناسب بود ، از فصل اول دهم اصلا سوالی مطرح نشده بود و از  فصل ۴ یازدهم هم در کمال تعجب اصلا سوال مستقیم نداشتیم.

توزیع سوالات بین هرسه کتاب درسی تقریبا یکسان بو ولی همانگونه که پیش بینی هم می شد تعداد سوالات از کتاب یازدهم  بیشتر از دوازدهم و دهم بود.

 

توزیع سوالات:

کتاب دهم (۱۱سوال مستقیم و ۱۲سوال ترکیبی)

♦ فصل اول: هیچ سوال

♦ فصل دوم: سه سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

♦ فصل سوم: دو سوال مستقیم و دو سوال ترکیبی

♦ فصل چهارم: یک سوال مستقیم و پنج سوال مستقیم

♦ فصل پنجم:  دو سوال مستقیم و  دو سوال ترکیبی

♦ فصل ششم: دوسوال مستقیم

♦ فصل هفتم: یک سوال مستقیم و دو سوال ترکیبی

 

کتاب یازدهم: (۱۵سوال مستقیم و ۷سوال ترکیبی)

♦ فصل اول:  سه سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

♦ فصل دوم: سه سوال مستقیم

♦ فصل سوم: دو سوال مستقیم

♦ فصل چهارم: یک سوال ترکیبی

♦ فصل پنجم: دو سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

♦ فصل ششم: یک سوال مستقیم و دو سوال ترکیبی

♦ فصل هفتم: یک سوال مستقیم و دو سوال ترکیبی

♦ فصل هشتم: دو سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

♦ فصل نهم: یک سوال مستقیم

 

کتاب دوازدهم: (۱۴ سوال مستقیم و ۶ سوال ترکیبی)

♦ فصل اول: دو سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

♦ فصل دوم: سه سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

♦ فصل سوم: دو سوال مستقیم و یک سوال ترکیبی

♦ فصل چهارم: یک سوال مستقیم

♦ فصل پنجم: یک سوال مستقیم

♦ فصل ششم: دو سوال مستقیم و دو سوال ترکیبی

♦ فصل هفتم: یک سوال مستیقیم و یک سوال ترکیبی

♦ فصل هشتم: دو سوال مستقیم

         

 

دفترچه A

ZisteMalekAshtar@

بستن
بستن