بازدیدها

♣اولین بازدید دانش آموزی از بخش های مختلف پژوهشگاه ابن سینا (اردیبهشت 98 با همکاری گروههای آموزشی منطقه 14 آموزش و پرورش شهر تهران) گالری عکس ها

♠اولین بازدید علمی اعضای انجمن زیست شناسی از پژوهشگاه ابن سینا 

♠دومین بازدید علمی اعضای انجمن زیست شناسی از پژوهشگاه ابن سینا

♣ سومین بازدید علمی اعضای انجمن زیست شناسی از پژوهشگاه ابن سینا (98/5/9)

 

بازدیدهای در دست اجرا:

  • بازدید از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی برای دبیران زیست شناسی با همراهی سرکار خانم نصیرپور

 

  • اردوی یک روزه ویژه همکاران اجرایی و بازدید از مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (باغ گیاه شناسی ایران )

 

  • برگزاری اردوی یک روزه کاشان ویژه همکاران اجرایی و بازدید از مراحل گلاب گیری و شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان (مشهد اردهال)

 

  • بازدید دانش آموزان و دبیران از مرکز فوق تخصصی درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا با همراهی خانم دکتر صناعی

بازدیدهای پیش بینی شده برای سال 98

  • بازدید دانش آموزی از پژوهش سراهای منتخب تهران و کشور

 

بستن
بستن