برگزار شده

دوره های پیشین (برگزار شده در سال 97 و 98): 

 

  • دوره آموزشی کوتاه مدت (۶ ساعت) با عنوان “بررسی و تحلیل روش تدریس زیست شناسی ۲” ، کد شناسایی: 99506186 تاریخ اجرا:  1397/11/15
    مدرس: خانم دکتر صناعی

 

  • دوره آموزشی کوتاه مدت(۶ ساعت) با عنوان “نقد و بررسی کتاب زیست شناسی پایه دوازدهم” ، تاریخ اجرا: اسفندماه 97، مدرس: آقای جبرائیل ملکی

 

  • دوره آموزشی کوتاه مدت(9 ساعت) با عنوان “مدیریت زیست محیطی”  (با همکاری انجمن جغرافیا) کد شناسایی 91701689 ، تاریخ اجرا: 1398/02/11
بستن
بستن