تاریخچه

انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران به شماره ثبت 21760 یک انجمن NGO می باشد که در سال 1382 از سوی وزارت آموزش و پرورش تاسیس گردیده که موسس آن گروهی از دبیران زیست شناسی مناطق نوزده‌گانه تهران می باشند.

       

 اعضای شورای اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران در تاریخ 1397/10/26 در اولین مجمع عادی انجمن از سوی دبیران کل مناطق نوزده گانه شهر تهران انتخاب شدند. اهداف اصلی این انجمن، سعی در توسعه و نهادینه سازی مشارکت فرهنگیان با رشته تخصصی زیست شناسی در تولید و انتشار علم و فناوری، ایجاد زمینه همکاری و همیاری بیشتر آنان در ارتقای کیفیت برنامه های آموزش و پرورش، بهبود شیوه های یاددهی– یادگیری و ارتقاء صلاحیت های علمی و حرفه ای معلمان این رشته می باشد. 

بستن
بستن