نشانی دفتر مرکزی انجمن:

خیابان حافظ، بین خیابان انقلاب و سمیه، روبروی دانشگاه امیرکبیر، کوچه شیرین، پلاک 11

صندوق پستی:

تلفن:

88915707 – 88935199

نمابر:

88915707

آدرس کانال تلگرامی

گروه واتس اپ آموزشی پژوهشی

گروه واتس اپ بازدیدهای انجمن

 

آدرس ایمیل کارگروه‌ها:

آموزشی، پژوهشی و کنکور:

Research.anjomanzist@gmail.com

Konkour.anjomanzist@gmail.com

مطالعاتی و تخصصی:

Motaleati.anjomanzist@gmail.com

بررسی کتب درسی:

Kotob.anjomanzist@gmail.com

انتشارات و تولیدات علمی:

publish.anjomanzist@gmail.com

ارتباطات و روابط عمومی:

Ertebatat.anjomanzist@gmail.com

مالی و اجرایی:

Ejrayi.anjomanzist@gmail.com

دبیر انجمن/مسئول امور مالی:

Moghtada.1418@gmail.com

رئیس انجمن:

najafi.mostafaa@ gmail. com