گردهمایی و نشست های اعضای انجمن

اولین مجمع عادی انجمن علمی آموزشی دبیران زیست شناسی شهر تهران در تاریخ 1397/10/26 جهت انتخاب اعضای شورای اجرایی و بازرسان انجمن، با حضور دبیران کل مناطق نوزده گانه شهر تهران برگزار شد. 

همچنین، جلسات و نشست های کارگروههای تخصصی انجمن به منظور رسیدگی به امور و ارتقای سطح خدمات آموزشی- پژوهشی به صورت ماهانه در ساختمان اصلی انجمن برگزار می شود (گالری عکس ها). 

بستن
بستن