معرفی کارگروه‌ها

کارگروه آموزشی و پژوهشی و کنکور :

( مدیران کارگروه : جناب آقای امیری- خانم دکترصناعی)

الف- هسته آموزشی و پژوهشی با مدیریت خانم دکتر صناعی

 1. برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مرتبط با علم زیست شناسی
 2. برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با علم زیست شناسی
 3. برگزاری مسابقات علمی پژوهشی در سطح مناطق ویژه دبیران و دانش آموزان
 4. ثبت آثار علمی پژوهشی با نام انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران در مقالات و نشریات

ب – هسته کنکور و المپیاد با مدیریت جناب آقای امیری

برگزاری کلاس های کنکور و المپیاد ، ویژه دانش آموزان مستعد با شرایط مطلوب و نظارت بر اجرای صحیح آن

کارگروه مطالعاتی و تخصصی ( کارگروه طرح و برنامه ) :

( مدیران کارگروه : خانم دکتر دهقان – جناب آقای ملکی)

 1. برگزاری همایش و نشست ها و هم اندیشی های علمی تخصصی در سطح بین المللی ، کشوری و استانی
 2. برگزاری اردوهای علمی با همکاری و داشتن ارتباط موثر و مستمر با دانشگاهها ، سازمانها و مراکز علمی پژوهشی
 3. اعزام تیم های علمی جهت شرکت در مسابقات علمی در داخل کشور و در صورت داشتن امکانات به خارج از کشور
 4. برگزاری جشنواره های علمی تخصصی در سطح مناطق میان دانش آموزان و دبیران
کارگروه بررسی کتب درسی:

( مدیران کارگروه :  سرکار خانم توحیدی–  آقای دکتر جعفرقلی زاده  –  خانم دکتر سلگی)

 1. جذب و بکارگیری و دعوت به همکاری از کلیه اساتید و دبیران زیست شناسی جهت بررسی کتاب های درسی زیست شناسی
 2. شناسایی نقاط قوت و ضعف مطالب درسی به تفکیک هر فصل ( در هر کتاب )
 3. داشتن ارتباط موثر و مستمر با سازمان پژوهش ، دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی ، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
 4. ارتباط موثر با انجمن های علمی آموزشی زیست شناسی سایر استانها و همچنین با دبیرخانه راهبری درس زیست شناسی کشور
کارگروه انتشارات و تولیدات علمی :

( مدیران کارگروه : جناب آقای پویان – آقای دکتر جعفرقلی زاده –  سرکار خانم نصیرپور – سرکار خانم سلگی)

 1. انتشار نشریه علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران
 2. تشکیل تیم هاي ترجمه
 3. ایجاد بانک مولفان و مدرسان بکمک اعضای انجمن ، اساتید و کلیه دبیران زیست شناسی در سطح مناطق نوزده گانه
 4. نشر نر م افزار هاي کمك آموزشی درس زیست شناسی در صورت لزوم
 5. دریافت مجوز نشر از ارگانهای مربوطه بنام انجمن علمی آموزشی معمان زیست شناسی شهر تهران
کارگروه  ارتباطات و روابط عمومی :

( مدیران کارگروه : جناب آقای جمشیدی – جناب آقای فرزان ایزدی )

 1. پاسخگویی به مراجعات دانش آموزی و دبیران محترم زیست شناسی
 2. بایگانی نامه ها و مطالب
 3. هماهنگی درخصوص برگزاري مجمع عمومی انجمن با همکاري شوراي اجرایی انجمن و مدیریت جلسات
 4. تنظیم و ارسال صورت جلسه هاي شوراري اجرایی و گزارش عملکرد انجمن به دبیر انجمن به همراه مستندات جهت ارائه گزارش به اداره کل و وزارت متبوع
 5. تبلیغات و اطلاع رسانی عمومی در زمینه برنامه هاي انجمن
 6. ارتباط با دانش آموختگان رشته زیست شناسی جهت آشنایی و عضویت آنها درانجمن
 7. تهیه کارت شناسایی ویژه اعضای شورای اجرایی و بازرسان انجمن ، روسای کارگروهها و اعضای انجمن
کارگروه مالی و اجرایی :

( مدیران کارگروه : جناب آقای مقتدایی، جناب آقای مصطفی پویان– سرکارخانم نصیرپور – سرکارخانم ایروانی منش )

 1. برآورد هزینه طرح هاي پیشنهادي کارگروه ها
 2. ثبت فاکتور ها و تسویه حساب طرح هاي انجمن علمی
 3. ارائه گزارش ماهانه مالی به شوراي اجرایی و بازرسان انجمن علمی
 4. پیگیري جذب حمایت هاي مالی از سایر منابع با هماهنگی شوراي اجرایی و مدیریت بر نحوه خرج کرد منابع مالی
 5. همکاري با دبیر انجمن درتحویل ونگهداري اموال و تجهیزات دفتر انجمن علمی
 6. تهیه اقلام مورد نیاز برنامه ها و طرح ها ی انجمن
 7. مدیران کارگروه مالی و اجرایی و دبیر انجمن در کلیه منابع  مالی و هزینه کرد ها باید طبق اساسنامه انجمن و با نظارت بازرسان انجمن عمل نماید.
 8. تهیه دفاتر صورتجلسات ، دفاتر مالی و پلمپ نمودن آن توسط واحد مربوطه در اداره کل و وزارت متبوع
 9. ارائه گزارش مالی به دبیر انجمن جهت ارائه گزارش به مجمع عمومی و فوق العاده انجمن
 10. جذب اسپانسر و دریافت حمایت مالی از سایر ارگانها ، موسسات و شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی و سازمانهای دولتی
 11. تجهیز و راه اندازی سایت و آزمایشگاه مرکزی با همکاری و حمایت سایر کارگروهها و اعضای شورای اجرایی و بازرسان انجمن
 12. ایجاد تسهیلات برای اعضای دارای کارت عضویت از قبیل افتتاح صندوق قرض الحسنه – مذاکره با فروشگاههای مواد غذایی ، استخر ، سینما و تئاتر ، موزه ها و سایر اماکن دیدنی و مترو  جهت ارائه تخفیفات ویژه برای اعضای انجمن
وظایف دبیر انجمن :

( موسس ، دبیر انجمن و مسئول امور مالی: حمیدرضا مقتدایی )

 1. مدیریت جلسات شوراي اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان و پیگیری جلسات
 2. نظارت بر انجام وظایف محوله به کارگروههای انجمن علمی و ایجاد هماهنگی هاي لازم بین آن ها با همکاری و همفکری سرکار خانم نصیرپور
 3. پیگیري و نظارت برطرح هاي مصوب کارگروهها و بررسی میزان پیشرفت طرح ها بکمک مدیران کارگروهها و ارائه گزارش به شوراي اجرایی و بازرسان انجمن
 4. تمامی نامه هاي انجمن با امضاء دبیرومهر انجمن اعتبار دارد
 5. شرکت در جلسات اداره کل و وزارت متبوع به نمایندگی از انجمن
 6. برقراري ارتباط مستمر با کارگروهها
 7. گردآوري گزارش و مستندات اخذ شده از کارگروهها و ارائه آن  به شورای اجرایی و بازرسان انجمن و درصورت لزوم به اداره کل و وزارت متبوع
 8. مسئولیت کلیه اموال تحویلی و یا اهدایی به انجمن با دبیر انجمن می باشد و ایشان باید پاسخگو باشند.

اعضای شورای اجرایی انجمن علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران

ردیف کارگروه ایمیل کارگروه نام و نام خانوادگی اعضا
1 آموزشی ، پژوهشی و کنکور Research.anjomanzist@gmail.com

 

Konkour.anjomanzist@gmail.com

بتول صناعی
محمود امیری
2 مطالعاتی و تخصصی Motaleati.anjomanzist@gmail.com زینب دهقان
جبرائیل ملکی
3 بررسی کتب درسی Kotob.anjomanzist@gmail.com فرزانه توحیدی
ناصر جعفرقلی زاده
زهرا سلگی
4 انتشارات و تولیدات علمی   مصطفی پویان
ناصر جعفرقلی زاده
لیلا نصیرپور
5 ارتباطات و روابط عمومی Ertebatat.anjomanzist@gmail.com عباس جمشیدی اول
فرزان ایزدی
6 مالی و اجرایی Ejrayi.anjomanzist@gmail.com حمیدرضا مقتدایی، مصطفی پویان
لیلا نصیرپور
شهناز ایروانی منش
7 دبیر انجمن / مسئول امور مالی Moghtada.1418@gmail.com حمیدرضا مقتدایی
8 رئیس انجمن najafi.mostafaa@ gmail. com مصطفی نجفی