کارگروه انتشارات و تولیدات علمی

 

مدیران کارگروه : جناب آقای پویان–  آقای دکتر ناصر جعفرقلی زاده–  سرکار خانم نصیرپور

(آدرس ایمیل: publish.anjomanzist@gmail.com)

اهداف و برنامه ها: 
  1. انتشار نشریه علمی آموزشی معلمان زیست شناسی شهر تهران
  2. تشکیل تیم هاي ترجمه
  3. ایجاد بانک مولفان و مدرسان بکمک اعضای انجمن ، اساتید و کلیه دبیران زیست شناسی در سطح مناطق نوزده گانه
  4. نشر نر م افزار هاي کمك آموزشی درس زیست شناسی در صورت لزوم
  5. دریافت مجوز نشر از ارگانهای مربوطه بنام انجمن علمی آموزشی معمان زیست شناسی شهر تهران
بستن
بستن