کارگروه بررسی کتب درسی

 

مدیران کارگروه : سرکار خانم توحیدی– آقای دکتر ناصر جعفرقلی زاده – خانم دکتر سلگی

(ایمیل: Kotob.anjomanzist@gmail.com)

اهداف و برنامه ها: 

  1. جذب و بکارگیری و دعوت به همکاری از کلیه اساتید و دبیران زیست شناسی جهت بررسی کتاب های درسی زیست شناسی
  2. شناسایی نقاط قوت و ضعف مطالب درسی به تفکیک هر فصل ( در هر کتاب )
  3. داشتن ارتباط موثر و مستمر با سازمان پژوهش ، دفتر تالیف و برنامه ریزی کتب درسی ، اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
  4. ارتباط موثر با انجمن های علمی آموزشی زیست شناسی سایر استانها و همچنین با دبیرخانه راهبری درس زیست شناسی کشور
بستن
بستن