کارگروه مالی و اجرایی

مدیران کارگروه : جناب آقای حمیدرضا مقتدایی-  جناب آقای مصطفی پویان– سرکار خانم نصیرپور – سرکار خانم ایروانی منش  (ایمیل: Ejrayi.anjomanzist@gmail.com)

اهداف و برنامه ها:
 1. برآورد هزینه طرح هاي پیشنهادي کارگروه ها
 2. ثبت فاکتور ها و تسویه حساب طرح هاي انجمن علمی
 3. ارائه گزارش ماهانه مالی به شوراي اجرایی و بازرسان انجمن علمی
 4. پیگیري جذب حمایت هاي مالی از سایر منابع با هماهنگی شوراي اجرایی و مدیریت بر نحوه خرج کرد منابع مالی
 5. همکاري با دبیر انجمن درتحویل ونگهداري اموال و تجهیزات دفتر انجمن علمی
 6. تهیه اقلام مورد نیاز برنامه ها و طرح ها ی انجمن
 7. مدیران کارگروه مالی و اجرایی و دبیر انجمن در کلیه منابع  مالی و هزینه کرد ها باید طبق اساسنامه انجمن و با نظارت بازرسان انجمن عمل نماید.
 8. تهیه دفاتر صورتجلسات ، دفاتر مالی و پلمپ نمودن آن توسط واحد مربوطه در اداره کل و وزارت متبوع
 9. ارائه گزارش مالی به دبیر انجمن جهت ارائه گزارش به مجمع عمومی و فوق العاده انجمن
 10. جذب اسپانسر و دریافت حمایت مالی از سایر ارگانها ، موسسات و شرکت های خصوصی و نیمه خصوصی و سازمانهای دولتی
 11. تجهیز و راه اندازی سایت و آزمایشگاه مرکزی با همکاری و حمایت سایر کارگروهها و اعضای شورای اجرایی و بازرسان انجمن
 12. ایجاد تسهیلات برای اعضای دارای کارت عضویت از قبیل افتتاح صندوق قرض الحسنه – مذاکره با فروشگاههای مواد غذایی ، استخر ، سینما و تئاتر ، موزه ها و سایر اماکن دیدنی و مترو  جهت ارائه تخفیفات ویژه برای اعضای انجمن
بستن
بستن